By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Empower klanten en medewerkers met betrouwbare AI
Ons AI-platform Ally combineert de kennis van jouw organisatie met de nieuwste technieken om de ervaring van klant en medewerker te verbeteren.
Plan een demo
Vertrouwd door:
Een nieuwe generatie klantcontact
Live samenvatting & transcriptie

Het verwerken van klantgesprekken kost veel tijd. Maak het makkelijk met live samenvattingen. Calls en chatgesprekken vat je snel en accuraat samen, nog tijdens het gesprek. Dit bespaart medewerkers veel tijd en verbetert een uniforme kwaliteit van gespreksvastlegging.

Leer meer
Customer contact summarization
Live vertaling

Soms kan het zijn dat er geen agent beschikbaar is die dezelfde taal spreekt als de klant aan de lijn. Geen probleem! Met live translation staat er altijd iemand klaar, waar ter wereld dan ook.

Leer meer
Live customer contact translation
Call en chat routing

Korte wachttijden zijn een van de belangrijkste factoren voor positieve ervaringen in klantcontact. Met call & chat routing vinden klanten altijd de kortste weg naar de juiste expert.

Leer meer
Routing customer calls
Brand mentor

Iedere medewerker schrijft anders. Met de komst van AI helpen wij de stijl van het merk te bewaken. We reviewen teksten, signaleren wat er afwijkt van de brand guide en doen verbetersuggesties. Zodat je klant een eenduidige merkervaring heeft.

Leer meer
Writing improvement for employees
Moeiteloos en productiever werken
Better search with AI
Met AI document search

Met behulp van AI document search kunnen werknemers sneller dan ooit informatie terugvinden. Het Ally platform leert jouw organisatie kennen en kan zo domeinspecifieke vragen beantwoorden.

Leer meer