By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Tijd besparen met snelle antwoordsuggesties
Het snel vinden van de juiste informatie door medewerkers is cruciaal voor een goede klantervaring. Hoe zorg je dat jouw medewerkers nooit meer lang hoeven te zoeken naar het juiste antwoord?
Plan een demo
Routing customer contact

Live ondersteuning tijdens contactmomenten

Door middel van Retrieval Augmented Generation (RAG) kan een medewerker snel documenten doorzoeken en laten samenvatten. Deze informatie is niet alleen relevant wanneer een medewerker er bewust naar op zoek gaat. Tijdens klantcontact wordt relevante informatie en/of een concept antwoord ook proactief aangeboden aan de medewerker. Zo hoeft de medewerker alleen nog maar een persoonlijke touch toe te voegen.
Customer contact routing
Getting the right customer contact

Op basis van integraties

Naast relevante documenten zijn er ook andere bronnen die kunnen dienen als bron voor antwoordsuggesties. Denk bijvoorbeeld aan een integratie met een CRM of ERP-systeem. Zo kunnen klanten zelfs geholpen worden met persoonlijke- of logistieke vraagstukken.
Meer weten?
Klaar voor een grote implementatie, of wil je juist kleiner beginnen met een informatie sessie over AI? Y.digital helpt je om jouw ambities rond AI waar te maken.
Boek een meeting