By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Customer highlights

Hoor van onze klanten

Hoe deze publieke organisatie blijft innoveren in datakwaliteit en dienstverlening aan ondernemers
Hoe ga je effectief om met een van de grootste en gevoeligste datasets van Nederland?
Customer case
Automatisch elke klant juist terecht bij dit waterbedrijf
Met een enorme klantbasis is dit waterbedrijf een van de grootste leveranciers in Nederland. Hoe kan je zo veel klanten op de juiste manier bedienen? Samen met hen keek Y.Digital naar de kansen voor automatische call routing, zodat klanten altijd de juiste persoon te spreken krijgen.
Customer case
Hoe een gemeente medewerkersbeleving voorop stelt met behulp van AI
Een betere employee experience bereiken door een van de grootste tijdsbesteding efficiënter te maken; het zoeken naar informatie.
Customer case
Meer weten?
Klaar voor een grote implementatie, of wil je juist kleiner beginnen met een informatie sessie over AI? Y.digital helpt je om jouw ambities rond AI waar te maken.
Boek een meeting