By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Leren wat er in de 'black-box' van taalgerelateerde AI zit? Wij nemen je mee.
De potentie van AI als middel voor verbeterde customer en employee experience is groot, maar waar begin je binnen je eigen organisatie?
Plan een kennismaking
Masterclasses Digital transformation and AI

Laat je omtoveren tot een expert

De experts van Y.digital beschikken over fundamentele en actuele kennis op het gebied van Artificial Intelligence. Over AI-oplossingen die organisaties inzetten om hun klanten beter te bedienen en bedrijfsprocessen te verbeteren. Over belangrijke eisen zoals wetgeving, omgaan met persoonsgegevens, security en herleidbaarheid. Over technische zaken zoals ChatGPT, Knowledge Graphs, Voice, Machine Learning en het inrichten van cloud platformen. En over de beste aanpak om AI in een organisatie te introduceren, business analyse en implementatie. En die kennis delen we graag! Schrijf je daarom in voor één van onze opleidingen bij de Y.academy. Zo blijf je helemaal up-to-date en kun je zelf praktisch aan de slag!De opleidingen zijn op onze locatie in Zeist. Het is ook mogelijk om de opleidingen op-maat te verzorgen bij jouw organisatie: wil je meer informatie over de mogelijkheden, neem daop.

Masterclass AI

Op een heldere manier worden de belangrijkste AI-begrippen toegelicht: de verschillende soorten AI, de werking van algoritmes, achterliggende concepten en methoden. Uiteraard komen ook de trends en ontwikkelingen, de risico's, ethiek en wet- en regelgeving aan de orde. Ter inspiratie worden voorbeelden gegeven van allerlei verschillende AI-toepassingen. Daarna wordt stilgestaan bij de aanpak: waar begin je bij het inzetten van AI voor jouw organisatie.

Masterclass ChatGPT/LLM

Iedereen heeft inmiddels kennisgemaakt met ChatGPT. Ben jij ook enthousiast of juist nog sceptisch? Wereldwijd verschillen de reacties, van ‘een game changer!' tot 'de antwoorden zijn niet te vertrouwen’. Wil je graag méér weten over de werking van deze vorm van Artificial Intelligence en hoe je deze binnen jouw organisatie waardevol zou kunnen inzetten? Kom dan naar de Masterclass ChatGPT!

Ga met jouw organisatie op expeditie AI

In een dagdeel nemen ervaren AI-professionals jullie mee in zowel de theorie als praktijk. Je krijgt eerst een overzicht van de verschillende soorten AI, de werking van algoritmes, trends en ontwikkelingen, risico's, ethiek en wet- en regelgeving. Ter inspiratie laten we voorbeelden zien van verschillende AI-toepassingen. Vervolgens doen we een brainstorm om potentiële kansen van AI bij jouw organisatie in kaart te brengen. Deze worden samen gewaardeerd en geprioriteerd, en vormen het concrete resultaat van de expeditie. Tenslotte wordt stilgestaan bij de vervolgaanpak: welke stappen kun je zetten en hoe pak je de business transformatie aan?
Meer weten?
Klaar voor een grote implementatie, of wil je juist kleiner beginnen met een informatie sessie over AI? Y.digital helpt je om jouw ambities rond AI waar te maken.
Boek een meeting