Hoe een gemeente medewerkersbeleving voorop stelt met behulp van AI

Een betere employee experiencebereiken door een van de grootste tijdsbesteding efficiënter te maken; hetzoeken naar informatie.

Zoeken, is niet altijd vinden

Volgens IDCstatistieken spenderen medewerkers doorgaans 2,5 uur per dag aan het zoeken naarde juiste data.​ Voor het vinden van algemene informatie gebruiken we vaakzoekmachines zoals Google of Bing. Echter is de zoekervaring, en demogelijkheid om snel relevante informatie binnen de interne organisatie tevinden vaak vele malen slechter. Aanleiding voor deze gemeente om teexperimenteren met een vernieuwde zoekoplossing die de medewerker op eenintuïtieve manier ondersteunt bij het zoeken van de juiste informatie.

De kracht van conversatie

Een van deeerste dingen die men vaak doet als ze op zoek zijn naar informatie, iscollega’s vragen naar de informatie, of waar de informatie te vinden is. Doorde interactie die plaatsvindt wordt de zoekvraag steeds duidelijker en wordthelderder waar men precies naar op zoek is. Maar wat als de je je vragen kuntstellen aan een chatbot die je helpt in je zoekactie? Denk bijvoorbeeld aan deconversatie die je kunt hebben met LLM's zoals ChatGPT op het moment dat je opzoek bent naar specifieke informatie. Het evenaren van de meest intuïtieve vormvan gebruikerservaring, namelijk interactie door middel van een chatrobot biedtkansen.

Toch is hetgebruik van LLM’s in de zoektocht naar het juiste antwoord niet zonderrisico’s. Iets waar LLM’s vaak moeite mee hebben is vertellen waar informatievandaan komt, of verwijzen naar de juiste bron. Het bevragen van het systeeminsinueert dat er een antwoord is, en daarom zullen LLM’s zoals ChatGPT nietaarzelen om een bron te verzinnen, of je van een antwoord te faciliteren uithet een document waarvan de titel 'verkeerde antwoorden' is.

Een verbeterde zoekervaring met betrouwbare informatie tot gevolg

Ambtenaren vande gemeente kunnen nu gebruik maken van een interne zoekchatbot die hen assisteertde juiste informatie te vinden, om hun werk goed uit te voeren. Door middel vaninteractie interpreteert de zoekchatbot naar welke informatie de medewerkerprecies op zoek is, op die manier wordt een selectie gemaakt van links, lossedocumenten met informatie, of domeinexperts. Vergelijkbaar met dezoekfunctionaliteit zoals men die kent van de zoekmachines. De medewerkers beschrijvenhun zoekopdracht, waarna het op maatgemaakte AI systeem een aantal resulterendeopties presenteert. Staat het antwoord er niet tussen? Dan kan degebruiker het gesprek aangaan en nieuwe opties ontvangen, in plaats van eenveranderde zoekopdracht te proberen.

Daarnaast kaner door de zoekchatbot een antwoord geformuleerd worden met de informatieafkomstig uit verschillende bronnen. Kortom ambtenaren kunnen gebruik maken vande zoekfunctionaliteit door middel van een gesprek, ook wel ‘conversationelesearch’ genoemd.

Een conversationele zoek-interactie

Van informatie zoeken naar kennis toepassen

Deze vernieuwde manier van zoeken verlegt de nadruk van informatie zoekennaar het toepassen van kennis op de uitvoering van werkprocessen. Zo is hetterugvinden van informatie niet langer een tijdrovende taak, maar is kennisslechts één gesprek verwijderd van de zoekchatbot.

Meer weten?
Klaar voor een grote implementatie, of wil je juist kleiner beginnen met een informatie sessie over AI? Y.digital helpt je om jouw ambities rond AI waar te maken.
Boek een meeting