By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
1.000 medewerkers, één branded communicatiestijl
Iedere medewerker schrijft anders. Met de komst van AI helpen wij de stijl van het merk te bewaken. We reviewen teksten, signaleren wat er afwijkt van de brand guide en doen verbetersuggesties. Zodat je klant een eenduidige merkervaring heeft.
Plan een demo
AI company writing assistant

Een hoop schrijfwerk

Dagelijks produceren organisities een hoop nieuwe documenten en tekstens. Het waarborgen van kwaliteit in al deze materialen vergt tijd en supervisie. Met behulp van ons platform Ally automatiseer je dit process voor medewerkers.
Writing helper brand AI
AI brand text correction

Op maat voor klanten

Communicatie moet voldoen aan eisen ten aanzien van wet- en regelgeving en merk. Maak gebruik van de stijlchecker die het juridische kader, het jargon en de schrijfstijl van jouw organisatie borgt. En waar nodig suggesties doet voor verbeteringen. ​
Meer weten?
Klaar voor een grote implementatie, of wil je juist kleiner beginnen met een informatie sessie over AI? Y.digital helpt je om jouw ambities rond AI waar te maken.
Boek een meeting