By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
AI inzetten op een verantwoorde manier
Voor overheidsorganisaties kan AI van toegevoegde waarde zijn. Denk aan het verwerken van bezwaarschriften, informatie- of Woo-verzoeken. De implementatie van AI in de organisatie brengt ook risico's. Daarom helpen wij je AI te implementeren op een manier die in lijn is met de Europese wet- en regelgeving.
Plan een demo
Privacy first AI in government

Raak alle standaarden

Bij Y.digital implementeren we AI op een veilige en betrouwbare manier. Daarom werken wij binnen de richtlijnen van de ISO 27001 certificering. Voor het werken met overheidsinstanties of andere bedrijven waarbij vertrouwen hoog in het vaandel ligt, zien wij dit als essentieel.

Bekijk ons verhaal met een publieke organisatie

In onze samenwerking met een grote Nederlandse publieke organisatie lag de focus op een betrouwbare inzet van AI. Hoe bedien je een groot aantal klanten terwijl je de veiligheid van hun data waarborgt? In deze customer case gaan we in op het proces.
Meer weten?
Klaar voor een grote implementatie, of wil je juist kleiner beginnen met een informatie sessie over AI? Y.digital helpt je om jouw ambities rond AI waar te maken.
Boek een meeting